Over ons

Het weblog tijdvoorsamen.nl maakt deel uit van een serie over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid.

In blog I staan wijkondernemingen centraal.
Bewoners nemen daarbij zelf initiatief in hun woonomgeving en hebben het vervolgens ook voor het zeggen. Ze beheren hun eigen budgetten en streven naar financiële onafhankelijkheid. Eventuele winst zetten ze weer in voor de eigen buurt. Vaak hebben ze daarvoor bezit, overwegend in de vorm van (maatschappelijk) vastgoed. Met al hun activiteiten leveren ze een bijdrage aan de leefbaarheid van dorpen en wijken.

In blog II staat de Rol van de Raad centraal.
Van gemeenteraadsleden - als volksvertegenwoordigers en als kaderstellers - wordt verwacht dat ze weten welke initiatieven er zijn om daar vervolgens ruimte voor te creëren. En om de gemeente deze waar nodig te faciliteren. In dit blog leest u hoe u dat als raadslid kunt doen.

In blog III staat de Gemeente en Gemeenschap centraal.
Het klinkt spannend, maar hoe doe je dat: loslaten, ruimte geven en faciliteren? In dit blog laten we zien hoe gemeenten daar op verschillende manieren mee omgaan.

In blog IV staat de opkomst van burgercoöperaties centraal.
U leest er inspirerende verhalen over bijvoorbeeld zorg- en energiecoöperaties, maar vindt er ook informatie over financieringsmiddelen en andere mogelijke rechtsvormen voor burgercollectieven.

In blog V staat het platform Kracht in Nederland centraal.
Een platform dat initiatieven uit de samenleving landelijk zichtbaar maakt en verbindt tot een nieuwe topsector.