Ruimte voor experimenten

Marc Calon, voorzitter van Aedes (vereniging van woningcorporaties)

Welke ervaring heeft u als voorzitter van Aedes met wijkondernemingen?
‘Wijkondernemingen zijn een opkomende trend, je komt ze tegen in kranten en tijdschriften en corporaties vertellen erover. Corporaties geven van oudsher bewoners de ruimte om initiatieven te ontplooien. Wijkondernemingen gaan net weer een stapje verder: bewoners zijn hierbij zelf de initiatiefnemer, zorgen voor de uitvoering van hun initiatief en beheren bijvoorbeeld een complex of onderhouden het groen.’

Welke kansen en mogelijkheden ziet u voor wijkondernemingen in relatie tot de veranderende verhouding tussen overheid, maatschappelijke instellingen en burgers?
‘Bewoners die graag een wijkonderneming willen starten moeten kunnen rekenen op samenwerking met de corporatie. Hierbij moet er ruimte zijn voor experimenten en die mogen ook mislukken. Corporaties, overheid en organisaties moeten bewoners ruimte en vertrouwen geven om hun wijkonderneming op te zetten. En we moeten deze trend de tijd geven. De trusts in Engeland, die veel inspiratie geven aan Nederlandse wijkondernemingen, hebben zich over een lange periode ontwikkeld. In Nederland staat de ontwikkeling nog in de kinderschoenen, we kunnen veel leren van de ervaringen in het buitenland.’

Welke rol ziet u voor Aedes om wijkondernemingen te faciliteren?
‘Bij Aedes brengen we het fenomeen wijkondernemingen nu nader in kaart en verzamelen we kennis en voorbeelden uit de praktijk. Via dit magazine en onze website delen we die specifieke kennis met corporaties en bewoners. Ook kunnen corporaties Aedes inschakelen voor advies of wanneer zij tegen belemmerende wet- en regelgeving aanlopen. Als belangenorganisatie gaan wij met die boodschap naar de politiek om te zorgen dat wijkondernemingen kunnen groeien en bloeien. Als medeafzender van het platform Bouwstenen voor Sociaal ondersteunen wij bovendien netwerken die gaan over eigen beheer of exploitatie van vastgoed.’

Wat kan een corporatie voor wijkondernemingen doen?
‘Corporaties kunnen bijdragen aan de randvoorwaarden die nodig zijn om een wijkonderneming van de grond te krijgen. Dat kan zijn door mee te denken, mee te doen of bijvoorbeeld door vastgoed ter beschikking te stellen. Als je kijkt naar de prachtige voorbeelden die in dit magazine staan, dan zie ik dat corporaties een belangrijke bijdrage leveren aan deze maatschappelijke vernieuwing.’