‘Geen tabletten, maar tablets’

Seniorensociëteit Andromeda, voor en door bewoners

Een jaar geleden voelden veel senioren zich eenzaam in de Eindhovense wijk Woensel Noord. Er was weinig voor ze te doen. Aanleiding voor Dick de Gunst en een groep andere senioren een sociëteit op te zetten in een leegstaand bankfiliaal. ‘We stelden een businessplan op en klopten aan bij woningcorporatie Woonbedrijf met de vraag of we de ruimte konden huren en of de corporatie kon helpen bij het zoeken naar onderhuurders.’

 

Districtsmanager Joyce Hijdra was onder de indruk. ‘Het businessplan was een mooie start. In plaats van te vragen, hadden de initiatiefnemers iets voor ons in de aanbieding: “Dit is wat we willen doen. Wat kunnen jullie eraan bijdragen?” De rolverdeling was glashelder.’

Medehuurders
Hijdra stelde wel een aantal voorwaarden, zoals uitwerking van het bedrijfsplan met een programma op basis van een haalbaarheidsonderzoek in de buurt. De Gunst: ‘Zes studenten Sociaal Cultureel Werk hielpen ons daarbij. We waren er blij mee, het gaf onze sociëteit een nog sterkere basis.’ Ook berekende Hijdra een reële huurprijs op basis van een sociale functie en ging ze in het netwerk op zoek naar passende onderhuurders voor Andromeda: glasvezelbedrijf Ons Net en de gemeente Eindhoven. ‘De gemeente was op zoek naar een steunpunt voor bewoners en het glasvezelbedrijf vond het leuk bij te dragen aan de activiteiten van de sociëteit, zoals computercursussen.’

Sociale cohesie
Voor Woonbedrijf is Andromeda een goede maatschappelijke investering. Hijdra: ‘Je moet je thuis voelen in een wijk. In Woensel Noord voelden bewoners zich geen partij meer in hun wijk. Als bewoners willen investeren in hun omgeving, werken we daar graag aan mee.’ De Gunst: ‘Senioren uit de wijk die de deur niet meer uitkwamen, zijn helemaal opgebloeid. En zetten zich met hart en ziel in om een succes van de soos te maken. Ze organiseren hun eigen activiteiten: een sjoelen bridgeclub, maar ook een interactieve gymles via het tv-scherm. De soos heeft de onderlinge band in de wijk versterkt. Ook tussen generaties en culturen. Er komen kinderen over de vloer. We leren skypen met (klein)kinderen. We worden gezonder. Ons motto is: “Geen tabletten maar tablets”.’

Gezonde onderneming
Andromeda is financieel onafhankelijk. Naast activiteiten die geld opbrengen, zoals een Italiaanse eetclub, verhuurt de sociëteit vergaderruimte aan onder meer de gemeente. Het aanbod wordt regelmatig uitgebreid. ‘Senioren kunnen nu ook hun verjaardag bij ons vieren. Ze hoeven dan niet zelf te sjouwen met taarten en kratten bier. Dit levert ons genoeg op om zelfstandig te draaien’, aldus De Gunst.

Verder lezen: www.onsplatform.tv/andromeda

Positie bepalen
‘Maak meteen duidelijke afspraken over elkaars positie. Als bewoners aangeven hun eigen broek op te willen houden en later toch subsidie aanvragen, werkt het niet. En ook niet als de corporatie alleen expertise zou leveren en zich toch met de bedrijfsvoering gaat bemoeien.’

Joyce Hijdra, districtsmanager Woonbedrijf

Continuïteit
‘Je moet niet achterover leunen en denken dat het wel loopt. Blijf werken aan continuïteit. Dat betekent dat je constant moet blijven innoveren. Wij komen elke maandagochtend bij elkaar om nieuwe ideeën te bespreken. Na een halfuur nemen we een besluit: wel of nietdoen.’

Dick de Gunst, mede-initiatiefnemer seniorensociëteit Andromeda

Andromeda is financieel onafhankelijk.