Loslaten, maar niet laten vallen

Methoden om te faciliteren

Overheidsparticipatie vraagt een andere opstelling van de overheid, ook van de politiek. Maatschappelijke initiatieven zijn niet van de overheid maar van de initiatiefnemer. Een raadslid dat aansluiting zoekt bij het maatschappelijk initiatief, kan daardoor niet de gebaande paden bewandelen. Want zodra de overheid een bepaald initiatief naar zich toetrekt door er veel energie en geld in te stoppen, is het geen maatschappelijk iniitiatief meer maar een zaak van de overheid. Vaak is dat de dood in de pot, waarbij initiatiefnemers aan de zijlijn komen te staan.

Het artikel 'Loslaten, maar niet laten vallen' op de pagina's 7 tot en met 11 van het magazine laat vier vormen zien van faciliteren door raadsleden:

  • het in de schijnwerpers zetten;
  • verbinden/netwerkontwikkeling;
  • financieel;
  • ruimte geven.

Hoe zit het met overheidsparticipatie in uw raad?

  • Wordt het gefaciliteerd?
  • Waarom wel of niet?
  • En als u faciliteert, hoe doet u dat?

Deel hier uw ervaringen!

 

DOWNLOAD NU

DE ROL VAN DE RAAD