‘Verbonden zijn met de samenleving’

Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Een raadslid kan veel betekenen voor maatschappelijk initiatief, stelt minister Ronals Plasterk (BZK) in het interview op pagina 29 van het magazine.

'Een raadslid kan een initiatief actief ondersteunen. Bijvoorbeeld door media-aandacht te organiseren, contacten te leggen en waar nodig steun vanuit de maatschappij te bepleiten. Daarnaast zien we nieuwe politieke vragen en rollen relevant worden. In welke domeinen kiest de gemeente ervoor om de zaken zelf te regelen en welke onderwerpen laat zij voortaan helemaal aan de samenleving over? Raadsleden worden steeds meer debatleider en procesbegeleider.'

Plasterk stelt dat de hoofdtaak van het raadslid is om midden in de samenleving te staan en van daaruit vorm te geven aan de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. 'De gemeenteraad van Enschede kent raadscommissies per wijk. In de vergaderingen van deze commissies kunnen burgers meepraten, gelijkwaardig naast de raadsleden. Initiatiefnemers zijn daarbij meer dan welkom. Bij burgers ligt zo'n enorme oplossingskracht. Wie daar niet open voor staat, mist veel van waarde.'

Bent u het eens met de stelling dat raadsleden veel kunnen betekenen voor maatschappelijk initiatief? Waarom wel of niet?

DOWNLOAD NU

DE ROL VAN DE RAAD