'Minder vergaderen, meer de samenleving in'

Bellen met... Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur

'Lege tribunes bij gemeenteraadsvergaderingen zijn de pijnlijke illustratie van de maatschappelijke marginalisering van de rol van raadsleden. Ze moeten hun blik naar buiten richten, het gemeentehuis uit en de samenleving in!'

In het vraaggesprek op de pagina's 14 en 15 van het magazine vertelt Wallage:

  • Wat raadsleden verkeerd doen;
  • Welke rol raadsleden dan wél moeten spelen;
  • De houding en vaardigheden die dat van raadsleden vraagt.

Volgens Wallage is de grootste uitdaging voor raadsleden om 'authentiek nieuwsgierig te zijn'. 'Dat betekent minder vergaderen met B&W en meer de samenleving in: onderzoeken, bijeenbrengen, zien en horen wat er leeft, wat burgers zelf oplossen en waar ze hulp bij nodig hebben. Het gaat om een attitude waarbij je de oplossing vooral niet naar je toetrekt.'

In dit audio-interview vat Wallage het nog eens kernachtig samen.

Hoe geeft uw raad invulling aan het begrip: meer de samenleving in?

 

 

 

DOWNLOAD NU

DE ROL VAN DE RAAD