Wat heeft het nieuwe raadslid in huis?

Compententies van raadsleden

Raadsleden moeten van oudsher al goed kunnen communiceren, onderhandelen, initiatief nemen en overtuigen. In een samenleving waarin burgers meer eigen initiatief nemen en andere eisen stellen aan de overheid, krijgen deze vaardigheden een andere betekenis.

In het artikel: Wat heeft het nieuwe raadslid in huis? op de pagina's 17 tot en met 20 van het magazine vertellen wetenschapper Imrat Verhoeven, raadsgriffier Jeroen van Urk en raadslid Petra Tiel wat hun visie daarop is.

Imrat Verhoeven: 'Als raadslid moet je je voortdurend de vraag stellen: is deze groep representatief voor de samenleving?'

Petra Tiel: 'Een competentie als "communiceren" betekent niet alleen dat je een boodschap goed kunt overbrengen, maar ook dat je kunt luisteren'

Jeroen van Urk: 'Spreek niet meer namens of over burgers, maar mét hen'

In deze video gaan zij hier kort op in.

Over welke competenties moeten de raadsleden in uw gemeente beschikken? Zijn competenties een issue bij de werving van nieuwe raadsleden?

1
reacties op dit artikel
Ton Kooiman donderdag 22 augustus 2013 om 14:37

grrag ontvang ik de pdf: Kaderstellende notitie'Burgers aan zét
*
*
*

DOWNLOAD NU

DE ROL VAN DE RAAD