'Nodig mensen uit met ideeën te komen'

Formeel burgerinitiatief in Den Haag werkt

Veel inspraaktrajecten verlopen via het college. Het ‘formeel burgerinitiatief’ vormt hierop een uitzondering. Het is een serieus instrument voor de Haagse raad waarmee het direct betrokken is bij initiatieven in de stad.‘En burgers waarderen het contact met hun raadsleden’, aldus plaatsvervangend griffier Hans Lingen in het interview op de pagina's 44 tot en met 47 van het magazine.

In tegenstelling tot de afnemende populariteit van het instrument is het formeel burgerinitiatief een succes in Den Haag. Bewoners zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden. Elk jaar behandelt de raad zo'n drie initiatieven die geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd. Van een nieuw jeugdhonk, een fietsbrug en een sportvoorzieningen tot fietsenstallingen en verkeersveilige maatregelen. Het formeel burgerinitiatief werkt goed in Den Haag, omdat er, volgens Lingen, zo soepel mogelijk mee wordt omgegaan. 'Onze verordening beslaat twee A4-tjes. We stellen geen ingewikkelde en hoge eisen aan het burgerinitiatief.' Een andere belangrijke succesfactor is het advies dat de griffie geeft aan bewoners over hun initiatief.

In deze video geeft Hans Lingen tips voor gemeenten die meer willen doen met het burgerinitiatief.

Dit is de volledige tekst van de Haagse verordening van het formeel burgerinitiatief.

Wat doet uw gemeente met het formeel burgerinitiatief?


DOWNLOAD NU

DE ROL VAN DE RAAD