‘Maak goede afwegingen’

Arjan Oudbier, waarnemend voorzitter Vereniging van Griffiers

Volgens Arjan Oudbier, waarnemend voorzitter van de Vereniging van Griffiers geven steeds meer gemeenten ruimte voor initiatieven van burgers, maar het loopt nog geen storm en het kan ook effectiever. 'Er is dus werk aan de winkel. Tegelijkertijd moeten gemeenten goed afwegen welke initiatieven ze willen faciliteren.'

Oudbier licht in het artikel op pagina 28 van het magazine toe dat in deze netwerksamenleving zich niet meer alles afspeelt rondom het gemeentebestuur. 'Mensen zijn goed in staat zelf actie te ondernemen, al dan niet met behulp van sociale media. Niet alle burgers hebben de overheid daarbij nodig. Gemeenten moeten dat beseffen en nadenken of en welke initiatieven ze willen stimuleren, ondersteunen of faciliteren.'

In dit audio-interview vertelt Arjan Oudbier meer over de netwerksamenleving.

Volgens Oudbier staan of vallen burgerinitiatieven met goed management van verwachtingen. Politici moeten duidelijk zijn over de samenwerking en de rolverdeling. Ook is het goed vanaf het begin na te gaan of er ruimte is voor initiatieven. Niet alleen beleidsmatig, maar ook financieel. En tot slot is de democratische legitimatie belangrijk. Mee eens?

DOWNLOAD NU

DE ROL VAN DE RAAD