Herinrichting Groot Hertoginnelaan

Henk van der Kuur, omwonende en initiatiefnemer

Toen de trambaan uit de Groot Hertoginnelaan verdween, veranderde deze historische laan in een ‘racebaan’. Aanleiding voor een groep burgers om een initiatief in te dienen voor herinrichting. De maatregelen bestonden onder meer uit het terugbrengen van het aantal rijbanen van vier naar twee, veilige fietspaden en stoepen.

Henk van der Kuur: ‘We doken het internet op om te kijken wat er speelde en ontdekten dat de gemeente ook plannen had met de laan. Via het burgerinitiatief konden we daar goed op aanhaken. We wisten aanvankelijk niet hoeveel handtekeningen we moesten verzamelen. Ging het om een buurt of een wijk? De griffie ging hier soepel mee om. Uiteindelijk waren 250 handtekeningen genoeg. De griffie heeft ons goed geholpen tijdens de procedure. Zo kregen we de mailadressen van raadsleden, zodat we ze konden aanschrijven om te vertellen wat we wilden doen. Ook het bezoek van een aantal raadsleden op locatie hebben we als plezierig ervaren. Daarna zijn wij uitgenodigd om ons verhaal te doen op het stadhuis. Eén raadslid hield ons daarna voortdurend op de hoogte van de procedure. Ook was er al vóór de behandeling van het burgerinitiatief goed contact met de projectleider van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Het initiatief is eind 2009 gestart. Op 22 april 2010 is het burgerinitiatief procedureel akkoord bevonden, waarna de gemeenteraad op 14 oktober 2010 unaniem heeft ingestemd met het plan.’

In juli 2012 is vervolgens definitief besloten het plan uit te voeren nadat ook het budget gedekt was. Terugkijkend zijn we erg tevreden over het formeel burgerinitiatief. Wij hebben het als een goed democratisch instrument ervaren.

Meer informatie: www.groothertoginnelaan.nl


DOWNLOAD NU

DE ROL VAN DE RAAD