Lokaal initiatief zoekt ruime trechter

Column Marije van den Berg

Marije van den Berg helpt vernieuwende beslissers in de publieke sector trefzekere stappen te zetten in de netwerksamenleving. Ze traint ambtenaren in overheidsparticipatie als werkwijze.
 
In haar column op pagina 58 van het magazine stelt ze onder meer dat de trechter waardoor de overheid initiatief uit de samenleving perst, zo krap is, dat veel goede initiatieven er niet, of niet zonder kleerscheuren, doorheen komen. Dat voorkomen, is dé opgave voor de nieuwe gemeenteraad. 'Bij overheidsparticipatie is dat omgedraaid: maak ruimte voor mensen met goede initiatieven en ondersteun hen met uitdagend beleid.'
 
'Ga te rade bij initiatiefnemers in je lokale gemeenschap: welke kaders of beleid of middelen (niet alleen financieel) hebben zij nodig van de gemeente om te floreren? Je krijgt antwoorden als: Ondersteuning van een leuke groenambtenaar. Wat startkapitaal. Een printer. Een vergaderruimte. Een meedenker bij 'vergunningen'. En je zult merken dat het antwoord soms is: eigenlijk niets. Het antwoord van de gemeenteraad is echter vaak: toch iets.'
 
1
reacties op dit artikel
maria rigter dinsdag 5 november 2013 om 08:22

In Amsterdam werkt een Burgerwerkgroep Zelfbeheer aan een Convenant tussen Burgers en Overheid inzake Zelfbeheer van accomodaties. Projecteigenaren (veelal 50+)werken vanuit een visie op Woon-Werk&Zorg. Deze Burgerwerkgroep Zelfbeheer is in contact met de Doe-Democratie van Min. BZK (oa Jan Schrijver) en Locale Democratie (o.a. Eisse Kalk). Zullen we een kennismaken?
*
*
*

DOWNLOAD NU

DE ROL VAN DE RAAD