Internationale voorbeelden

Hoe is de relatie tussen gemeenteraden en burgers in andere landen geregeld? Een kijkje over de grens. Ter inspiratie!
 
Op de pagina's 32 tot en met 35 van het magazine vindt u een aantal mooie voorbeelden. Van het gebruik van online netwerken in Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland en het opstellen van burgerbegrotingen in Brazilië, Nieuw-Zeeland en Duitsland tot de dorps- en wijkraden in Engeland, Noorwegen, Griekenland en Roemenië.
 
 
Raadsgriffier Rolf Jongedijk (Enschede) vertelt hoe deze voorbeelden de gemeenteraad inspireerde bij de ontwikkeling van eigen varianten.
 
In deze documenten vindt u meer informatie over de onderwerpen die in het artikel worden genoemd.

 

DOWNLOAD NU

DE ROL VAN DE RAAD