‘Investeer in de grond’

Justus Uitermark, bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Initiatieven van burgers bieden meerwaarde maar ook nieuwe zorgen. Ze vullen in zekere zin de gaten op die de overheid steeds vaker laat vallen en brengen mensen en instituties dichter bij elkaar, constateert Justus Uitermark op de pagina's 14 en 15 van het magazine.

Tegelijkertijd constateert Uitermark dat initiatieven ongelijkmatig ontstaan. Dat roept nieuwe vragen op over eerlijke toegang. 'Investeer als overheid daarom vooral in de kwaliteit van de sociale omgeving (de 'grond') en liever niet in de projecten die daaruit voortkomen, adviseert Uitermark.

'Als het gaat om voorzieningen die we essentieel vinden - bijvoorbeeld een bibliotheek - dan moet je er voor waken dat de toegang eerlijk is verdeeld. Maatschappelijke initiatiefnemers die voorzieningen verzorgen zijn vaak burgers die al vaardig genoeg zijn. Die vaardigheden zijn niet overal beschikbaar waardoor bestaande ongelijkheid zichzelf versterkt.'

Daarnaast stelt Uitermark dat de overheid zich niet te veel moet richten op de initiatieven zelf. 'Laat ze vooral wat ze zijn. Het domste wat de overheid kan doen, is participeren in initiatieven die zonder de overheid tot bloei zijn gekomen. Het is verstandiger te investeren in een omgeving waar netwerken en initiatieven kunnen ontstaan en gedijen. Daarnaast: sta dingen toe, ook wanneer het niet in lijn is met beleid of regels. Gedoog. En toon moed.'

Is de toegang tot essentiële voorzieningen in uw gemeente eerlijk verdeeld?

 

DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP