Burgers aan het stuur

Hellendoorn zet stappen in overheidsparticipatie

‘Sinds 2006 oefent Hellendoorn met overheidsparticipatie. In onze beleving betekent dat: ruimte maken voor maatschappelijke initiatieven. Zo simpel is het.’ Aan het woord is Jane Knol van het Hellendoornse team Maatschappelijke Ontwikkeling op de pagina's 17 tot en met 20 van het magazine. ‘Overheidsparticipatie is wezenlijk iets anders dan burgerparticipatie. Bewoners participeren niet in ons beleid, maar de gemeente participeert in initiatieven uit de samenleving.’

Aanleiding voor die nieuwe rol van de gemeente was een rapport uit 2003 van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met de titel Waarden, normen en de last van het gedrag. Wethouder Johan Coes: 'Dat ging over de verarming in de samenleving. Over het onbehagen over de verruwing van omgangsvormen en de kloof tussen politiek en de veranderende samenleving. De sociale cohesie leek weg te glijden. Hier, in Twente, kennen we het begrip noaberschap, ofwel nabuurschap. Wij staan elkaar met raad en daad bij als dat nodig is. En wij dachten: dat mag ons niet gebeuren Tegelijk bereidde de gemeente zich voor op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die op 1 januari 2007 zou worden ingevoerd. Voor ons was het duidelijk dat dit alles een andere houding van de gemeente zou vragen en dat was aanleiding voor "Hellendoorn in Actie": een aanvankelijk abstract plan op twee A4'tjes, dat zich organisch tot een campagne ontwikkelde om het behoud van de leefbaarheid.'

Het resultaat van Hellendoorn in Actie en de opvolger "Lerende Gemeenschap" is "Hellendoorn Samen". Een verbindend netwerk van, voor en door Hellendoorners, dat betrokken bewoners met vernieuwende ideeën een platform biedt om samen met andere bewoners hun ideeën uit te voeren. Knol: 'De gemeente doet een stapje terug. Maar we blijven betrokken. Als maatschappelijke initiatieven niet van de grond komen, geven we een duwtje in de rug door partijen om de tafel te krijgen en afstemming te bereiken.'

In deze videofilm ziet u hoe Hellendoorn vorm geeft aan overheidparticipatie. U moet eerst een wachtwoord invullen. Dat is Overheidsparticipatie.

En dit zijn de tips van Hellendoorn hoe je overheidsparticipatie als werkwijze in de organisatie kunt inburgeren.

Welke ervaringen heeft uw gemeente met overheidsparticipatie?

 


DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP