‘Hulp van de gemeente was cruciaal'

Gerrit Haselhorst, initiatiefnemer Buurthuus de Leemkamp

Marle is een hechte buurtschap in de gemeente Hellendoorn met een rijk verenigingsleven, waar inwoners zich graag inzetten voor de leefbaarheid. Begin jaren ’70 is er hier een gebouwtje neergezet dat dienst deed als kantine en ontmoetingsplek van de voetballende jeugd van MVV ’69. Enkele jaren geleden werd het steeds duidelijker dat de “kantine” niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd.

Een grondige verbouwing was nodig om van de kantine een multifunctionele accommodatie en centraal ontmoetingspunt voor jong en oud te maken: een toegankelijk buurthuus, dat de sociale cohesie en de economische vitaliteit en daarmee de leefbaarheid in het buurtschap zou bevorderen. Waar ouderen gezamenlijk zouden kunnen eten. Waarvan alle verenigingen gebruik zouden kunnen maken.’

‘Samen met enkele andere initiatiefnemers heb ik een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft een projectplan opgesteld, overlegde regelmatig en uitvoerig met diverse partijen, zoals de gemeente en de provincie, en was verantwoordelijk voor de rapportages. De gemeente Hellendoorn adviseerde te onderzoeken of het mogelijk was om naast een gemeentelijke bijdrage ook andere subsidies te ontvangen. Bijvoorbeeld van het Europese subsidieprogramma Leader, waarmee netwerken van bewoners, groeperingen en overheden op het platteland worden gecreëerd, of van het provinciale subsidieprogramma Kulturhus. Bij de subsidieaanvragen hebben enkele ambtenaren ons met raad en daad bijgestaan.’

‘Het resultaat is geweldig. Met hulp van de gemeente zijn de subsidies binnengekomen. We waren verrast te merken dat talloze Marlenaren van alle kanten hulp aanboden. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers hebben we een prachtig, multifunctioneel buurthuus kunnen realiseren - nog mooier dan waar we vooraf op hadden gerekend -, waar elke dag activiteiten zijn.’

‘De tips van wethouder Croes zijn voor ons heel herkenbaar. Bij dit project heb ik duidelijk kunnen zien dat de houding van de gemeente is veranderd. Ze stelt zich op als partner, biedt ruimte voor maatschappelijke initiatieven en speelt een belangrijke rol als creatief meedenker, stimulator en wegwijzer in het ambtenaren- en subsidieland. De aandacht en hulp van de gemeente Hellendoorn zijn van cruciaal belang geweest bij de realisatie van het buurthuus. Daarvoor zijn wij de gemeente dan ook zeer erkentelijk.’
 


DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP