‘Oldebroek voor mekaar’

Gemeente op ontdekkingstocht

Meer samenleving, andere overheid. Zo omschrijft de gemeente Oldebroek de ontdekkingstocht ‘Oldebroek voor mekaar’ voor 2013 en 2014. Daarna moet een en ander vastere vorm krijgen. ‘We willen ervoor zorgen dat mensen zich gezamenlijk kunnen redden. Het accent ligt bij de samenleving zelf. Die geeft aan wat ze belangrijk vindt, hoe ze dat wil organiseren en hoe wij als overheid daarin kunnen participeren.’

De Veluwse gemeente Oldebroek bestaat uit Hettemerbroek, 't Loo, Noordeinde, Oldebroek, Oosterwolde en Wezep. De ontdekkingstocht 'Oldebroek voor mekaar' start op verschillende terreinen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn vertelt in het interview op de pagina's  22 tot en met 25 van het magazine dat de gemeente kan loslaten. 'Dat doen we door meer deregulering. Daar sturen we op. Zo zijn we in ons evenementenbeleid van 120 naar 20 vergunningen gegaan. Dat betekent minder toezicht en handhaving van de gemeente en meer verantwoordelijkheid van de organiserende partij. Ons tweede spoor richt zich op het gesprek met de dorpen die met miner subsidies te maken krijgen. In dat gesprek treden we meer als regisseur op dan als uitvoerder.'

Gemeentesecretaris Bert Brand licht toe dat het college voorheen naar de dorpen langs ging om te vertellen wat er in een dorp ging gebeuren op het gebied van jongerenbeleid, veiligheid, cultuur en muziek. 'Nu bepalen de dorpen dat zelf en nodigen dorps- en klankbordgroepen ons uit om daarover te praten.' 2013 en 2014 zijn overgangsjaren. Daarna wil het college voor een belangrijk deel de vastgestelde budgetten over de dorpen verdelen.

Naast de dorpsaanpak werkt de gemeente ook thematisch, bijvoorbeeld rondom de directe leefomgeving en toekomstgerichte ontwikkelingen. Zo is is Oldenbroekbreed een jeugdconferentie gehouden, waarbij verschillende verenigingen en sportclubs met elkaar over jongerenzorg spraken.

In dit audiofragment vat burgemeester Hoogendoorn het concept van 'Oldebroek voor mekaar' kort samen.

En in dit artikel kunt u meer lezen over de achtergronden.

 DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP