Horen en doen

Bertus Regterschot, Stichting Dorpsbelang Oosterwolde

Hoewel de aanleiding van deze beleidsverandering binnen de gemeente Oldebroek voortkomt uit bezuinigingen is de Stichting Dorpsbelang Oosterwolde hier wel blij mee.

Het accent bij de samenleving leggen is iets wat wij toejuichen, mede omdat wij al sinds jaren allerlei initiatieven nemen die bij de gemeente wel op gehoor maar vaak niet tot zoveel daden heeft geleid. Binnen het beleid "M eer samenleving, andere overheid" zullen wij de overheid dan ook vragen om participatie bij tal van initiatieven. Dorpsbelang Oosterwolde ziet in deze beleidswijziging kansen om de leefbaarheid van het dorp verder te verbeteren.

 


DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP