Rijksregels opruimen

Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De gemeente zou meer ruimte kunnen geven aan maatschappelijk initiatief door dit te faciliteren, zegt Plasterk in het interview op pagina 28 van het magazine. 'En dat betekent wat mij betreft niet alleen financieel ondersteunen, maar juist ook: waarderen, meedenken, zorgen voor flexibiliteit in regels en vergunningen en verbinden. Dan hebben we het bijvoorbeeld over een “groene-golf-ambtenaar” die initiatiefnemers begeleidt in het woud van overheidsregels.'

Volgens Plasterk is er geen kant-en-klaar recept. Het gaat om maatwerk: elke gemeenschap, dorp en wijk is weer anders. De overheid moet dat beseffen: kijk, luister en leer van initiatieven in uw gemeente. Wissel daarbij vooral met elkaar kennis en ervaring uit, want elke gemeente staat voor eenzelfde soort opgave.

Gevraagd naar de manier waarop de minister de gemeenten hierbij kan ondersteunen, antwoordt hij:

'Het gaat in de eerste plaats om wat mensen zelf doen in dorpen en wijken, samen met scholen, verzorgingshuizen, wijkagenten of lokale ondernemers. Samen met de VNG stimuleer ik gemeenten om van elkaar te leren door goede voorbeelden en experimenten te verspreiden. Verder kan ik helpen bij het opruimen van rijksregels die in de weg staan.'

Welke rijksregels zouden wat u betreft moeten worden veranderd?

1
reacties op dit artikel
Paul Op Heij maandag 10 maart 2014 om 00:30

Lees Mutual Aid van Pjotr Kropotkin en u heeft in dit proces van de samenleving terug geven aan de burgers, door de overheid, grond onder de voeten.
*
*
*

DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP