‘Wrijving zorgt voor glans’

Bellen met...

Thijs de la Court, wethouder Duurzaamheid in Lochem

Gedreven door bezuinigingen investeert Thijs de la Court bewust in een kanteling van de Lochemse overheid om zo de kracht van de samenleving beter te benutten. Met steeds meer succes.

In Lochem staan bewoners steeds vaker aan het roer bij beleidsontwikkeling: van voorbereiding tot aan de uitvoering. Dat verandert de relatie van de gemeente tot initiatieven van bevolking en bedrijfsleven. De la Court noemt in het interview op de pagina's 30 en 31 van het magazine de oprichting van de coöperatieve energievereniging lochemenergie.net. In opdracht van de gemeente ontwikkelt de vereniging met andere partijen het lokale energiebeleid. 'Vervolgens voeren zij dit ook uit. Ze worden dus daadwerkelijk "drager" van dit beleidsveld.'

Als wethouder richt De la Court zich één dag per week op het veranderen van de belastingregelgeving, één van de belangrijkste belemmeringen voor duurzaam energiebeleid.

In het interview vertelt de Lochemse wethouder onder meer wat er verwacht wordt van college, gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Wat hij verder als kritische succesfactoren ziet. En hoe hij omgaat met weerstand.

Hoe benut uw gemeente de kracht van de samenleving?

DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP