ACTIE-instrument om initiatieven te ondersteunen

Burgers maken hun buurt

Van buurtmuseum en kilometerslang stadspark tot boekenmarkt en lezingencyclus: burgers slaan steeds vaker de handen ineen om hun buurt samen leefbaarder en veiliger te maken. Waarop moeten wijkwerkers en instanties als gemeenten en welzijnsinstellingen letten als ze zulke bewonersinitiatieven willen ondersteunen? Om deze vraag te beantwoorden, ontwikkelden vier onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Twente een ACTIE-instrument.

ACTIE staat voor Animo, Contacten, Toerusting, Inbedding en Empathie. Het instrument is onderdeel van het driejarige onderzoeksproject 'Burgers maken hun buurt' over initiatieven in Enschede, Leiden en Hengelo. De onderzoekers volgden daar de organisatoren van een aantal initiatieven en brachten in kaart hoe professionals deze initiatiefnemers ondersteunden.

Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam en nauw betrokken bij de ontwiikkeling van het ACTIE-model, geeft een toelichting in het artikel op de pagina's 32 en 33 van het magazine.

Wilt u verkennen welke benadering u in de praktijk zou kiezen ten opzichte van een burgerinitiatief? Vul dan deze vragenlijst in.

DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP