Denktank maatschappelijk initiatief

Hoe gaan gemeenten om met maatschappelijke initiatieven? Wat is de invloed van maatschappelijk initiatief op het lokale bestuur? Een denktank van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) buigt zich de komende maanden over deze actuele vraagstukken. Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven, leidt de commissie die het jaarbericht van de denktank in 2013 uitbrengt. Gabriël van den Brink, hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, is verantwoordelijk voor het onderzoek.

De resultaten van het onderzoek worden in het najaar in een jaarbericht van de denktank gepubliceerd. 'Dit jaarbericht moet lokale bestuurders aan het denken zetten', zegt commissievoorzitter Van Gijzel in het artikel op de pagina's 34 en 35 van het magazine. In het interview geeft hij een toelichting hierop.

Onderzoeker Van den Brink gaat onder meer in op de paradox tussen de talloze burgers die initiatief nemen en graag een bijdrage leveren aan de publieke zaak, versus het feit dat er op bestuurlijk gebied maar weinig lijkt te veranderen, waardoor er veel energie verloren gaat. 'De effecten van deze paradox maken een onderzoek naar de aard, betekenis en omvang van maatschappelijk initiatief noodzakelijk.'

Bij de totstandkoming van het jaarbericht is inbreng van gemeenten en initiatieven cruciaal. Het denken over maatschappelijk initiatief kan niet zonder de lokale praktijk. De secretaris van de denktank roept gemeenten dan ook op om onderscheidende maatschappelijke initiatieven aan te dragen via valeriederidder@vng.nl

DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP