Maatschappelijke coalities

Maatschappelijk aanbesteden in Maassluis

Net als veel andere stedelijke gemeenten heeft Maassluis te maken met problemen als toenemende vereenzaming, werkloosheid, gevoelens van onveiligheid en mensen die zorg nodig hebben. Wethouders Pieter Kromdijk (Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen) en Gerard van der Wees (Jeugd, Sport, Cultuur en Onderwijs) kwamen tot de conclusie dat de gemeente die vraagstukken niet alleen kan oplossen. En de individuele zorg- en welzijnsinstellingen ook niet. Het roer ging om.

'Jeugdoverlast los je niet alleen op met alleen een politieoptreden of een huisbezoek', zegt Kromdijk in het artikel op de pagina's 37 tot en met 40 van het magazine. 'Daarvoor is de problematiek te complex. Alleen een gecombineerde aanpak heeft kans van slagen. Dat is het uitgangspunt van het project "De Betrokken Stad'. Onder de noemer "maatschappelijk aanbesteden" nodigden we het maatschappelijk middenveld uit om in coalitieverband, met bewoners en met bedrijven, creatieve en vernieuwende oplossingen te vinden.'

De gemeente vroeg de coalities met voorstellen te komen om de veiligheidsbeleving in de stad en de participatie van kwetsbare groepen te verbeteren. De partijen gingen enthousiast aan de slag, maar er was ook verwarring. Kromdijk: 'Organisaties waren gewend bij ons aan te kloppen voor subsidie voor hun producten en diensten, waarbij wij duidelijk aangeven wat ze daarvoor moeten doen. Nu vroegen wij ze om met andere partijen na te denken over maatschappelijke vraagstukken. Dat kostte tijd. En ook wij, als bestuurders en ambtenaren, moesten wennen aan de nieuwe werkwijze. In plaats van subsidie te verstrekken aan individuele organisaties, moesten we in dit traject collectieve voorstellen voor maatschappelijke problemen beoordelen. Hoe doe je dat?'

In het artikel vertellen wethouders Kromdijk en Van der Wees en projectleider Miriam van der Elst hoe de gemeente en de maatschappelijke coalities hiermee omgingen en tot welke mooie nieuwe oplossingen dat heeft geleid. Ook geven ze tips naar aanleiding van hun ervaringen met maatschappelijk aanbesteden.

In dit audiofragment vertellen Van der Elst en Kromdijk over de rol van de gemeente Maassluis in de vorming van maatschappelijke coalities.

En zo kwam de 'De Betrokken Stad' in de media.

Is het concept van maatschappelijke coalities ook interessant voor uw gemeente?


DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP