Ter inspiratie: vier gemeenten die het anders doen!

Nederlandse gemeenten maken werk van de nieuwe verhouding met hun inwoners. Iedereen op zijn eigen wijze, want lokale omstandigheden bepalen wat werkt.

Het artikel op de pagina's 48 en 49 van het magazine beschrijft de bijzondere aanpak van vier gemeenten:

  • Berkelland: modern noaberschap - het leggen van verbindingen en het creëren van informele netwerken en samenwerkingsverbanden.
  • Het Zeistermodel: bezuinigingsdialoog met maatschappelijke organisaties en bewoners
  • Peel en Maas: zelfsturende gemeenschappen
  • Emmen Revisited: dorp- en wijkteams

Deze gemeenten worden beschreven in de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau over een onderzoek naar een aantal gemeenten dat participatie probeert te bevorderen. Deze publicatie verschijnt in de zomer van 2013. Zie www.scp.nl

 

17
reacties op dit artikel
Reina zondag 21 mei 2023 om 16:59

создание сайтов
Traci woensdag 17 mei 2023 om 10:59

создание сайтов беларусь
Tyson woensdag 10 mei 2023 om 06:04

создание сайтов беларусь

DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP