Wegwijzers in zorg, wonen en welzijn

De Meitinkers van Boarnsterhim

Ze kennen de sociale kaart van de regio als geen ander, weten de weg en gebruiken de mogelijkheden. Of, om met een tevreden klant uit het Friese Boarnsterhim te spreken: ‘Se lulle d’r net omhinne’. We hebben het over de Meitinkers van Mienskipssoarch, medewerkers van de stichting die voor de gemeente Boarnsterhim de Wmo uitvoert. Meitinker is Fries voor ‘meedenker’ en dat is eigenlijk de kern van wat deze mensen voor de inwoners doen.

Boarnsterhiem bestaat uit achttien dorpen. Elk dorp heeft zijn eigen Meitinker, een vertrouwd gezicht. Bovendien zijn het mensen die betrokken zijn bij alle activiteiten die voor en door het dorp worden georganiseerd. De Meitinker is vijf dagen in de week mobiel bereikbaar. Daarnaast houdt zij - het zijn toevallig bijna allemaal vrouwen - regelmatig spreekuur, meestal in het dorpshuis. Ook de bezoekt de Meitinker cliënten thuis. 'Vergelijk ze maar met een mobiel Wmo-loket. Als wij een vraag of een signaal krijgen van iemand met een probleem, gaat een Meitinker bij die bewoner langs. De inwoners hoeven dus niet naar een gemeenteloket en dat werkt drempelverlagend', vertelt directeur Rensina van der Velde van stichting Mienskipssoarch in het artikel op de pagina's 53 tot en met 56 van het magazine.

De stichting is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de gemeente Boarnsterhiem, woningcorporatie Elkien en een aantal lokale zorgaanbieders. Mienskipssoarch legt zich uit op de uitvoering van drie Wmo-principes: meedoen, zelfredzaamheid en participeren. Dat gebeurt via de Meitinkers. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Die kunnen met alle vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening bij de Meitinker terecht. 'Als iemand om hulp vraagt, maakt de Meitinker binnen 24 uur een afspraak voor het huisbezoek en bezoekt zij de burger als het kan op dezelfde dag.'

In het artikel in het magazine vertelt Van der Velde aan de hand van enkele voorbeelden welke (creatieve) oplossingen de Meitinkers aandragen en hoe de samenwerking verloopt met de gemeente en de burgers.

In dit audiofragment vat Van der Velde het doel en het werk van de Meitinkers kernachtig samen.

In dit artikel leest u meer over de praktijkervaringen van de Meitinkers

Wat vindt u van de aanpak van de Meitinkers. Zou zo'n concept in uw gemeente slagen?DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP