‘Concept dat aansluit bij de leefwereld’

Diana Elsinga, beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Boarnsterhim

‘De aanpak van Mienskipssoarch is sterk vanwege haar simpelheid. Als overheidsinstanties maken we het vaak té ingewikkeld. We zijn gewend te kijken naar procedures, regelgevingen en (financiële) beheeraspecten.

De onafhankelijke positie van de stichting op afstand van de gemeente biedt een aantal voordelen:

1.    De Meitinkers zijn geen ambtenaar, maar toch werken ze wel námens de gemeente. Inwo-ners kunnen vanuit huis een beroep doen op de Meitinkers. Dit werkt drempelverlagend.


2.    Meitinkers hebben mandaat om zelf keuzes te maken om zo inwoners snel te kunnen helpen.
3.    Mienskipssoarch levert zelf geen zorg. Daarom kan de stichting inwoners onafhankelijk van aanbieders adviseren.
4.    Door de afstand tot de gemeente kan Mienskipssoarch zich richten op haar kernactiviteiten. Door de aard van de gemeente, gericht op regels en beheersmatig werken, zou dit nooit kunnen.
5.    Door hun "gewone benadering" zorgen Meitinkers voor het terugdringen van de zo beruchte bureaucratie, die in de zorg de laatste jaren gigantisch is toegenomen.

Voorwaarde voor het slagen van het concept van Mienskipssoarch is dat de organisatie loopt als een goed geoliede machine; alle raderen moeten op de goede manier en op het juiste moment draaien. Dit geldt natuurlijk voor de Meitinkers, maar zeker ook voor de Backoffice, de Freonskippers, de projectleider(s) en niet in de laatste plaats de directeur. Deze mensen gezamenlijk in een team leveren het innovatieve karakter van de stichting met een effectieve en efficiënte manier van werken.

Voor de gemeente heeft Mienskipssoarch geleid tot bovengemiddelde tevreden klanten en een financieel positief resultaat (zowel de uitvoering van de Wmo als de kosten voor Mienskipssoarch). Ook het aantal bezwaarschriften is buitengewoon laag. De kern is dat een concept aansluit bij de leefwereld en niet bij de systeemwereld. Mijn oordeel is dat dat bij Mienskipssoarch in ieder geval gelukt is!’

 


DOWNLOAD NU

GEMEENTE & GEMEENSCHAP