Legale graffiti

Raadslid Freek van der Heide (derde van rechts) kijkt naar de ingebruikname van een graffitimuur bij de sportvelden in Elburg. Tijdens een scholierendebat in het kader van de verkiezingen op het Nuborgh College Lambert Franckens, waar Van der Heide werkt als docent, kwam het onderwerp graffiti ter sprake. Een aantal scholieren wilde graag hun hobby uitoefenen, maar er was geen plaats waar dat legaal kon. De aanwezige raadsleden attendeerden de leerlingen op de mogelijkheid een formeel burgerinitiatief in te dienen. In Elburg is dat mogelijk vanaf twaalf jaar. De scholieren verzamelden voldoende handtekeningen in de gemeente en dienden het initiatief in, hier en daar geholpen door hun docent/raadslid Van der Heide. De raad keurde het verzoek goed en stelde geld ter beschikking, waarna de graffitimuur in overleg met de initiatiefnemers werd gerealiseerd.

DOWNLOAD NU

DE ROL VAN DE RAAD