DECAB: GEVECHT TEGEN AMBTELIJKE MOLENS?

In november 2012 werd in het Land van Heusden en Altena de Duurzame Energie coöperatie Altena Biesbosch (DEcAB) opgericht. Het initiatief kwam van Altenatuur, de regionale vereniging voor natuurbescherming. Aanvankelijk was het idee particulieren te laten investeren in een ‘zonneweide’, een veld vol zonnepanelen. Daar zouden zij hun eigen duurzame energie opwekken, om die vervolgens via het normale net af te nemen. De huidige DEcAB-voorzitter Cees de Bas, met jaren ervaring in de ‘grijze’ energiesector, waarschuwde echter: ‘Mooi, maar onhaalbaar: dat wordt geheid een gevecht tegen ambtelijke windmolens!’

Betrokkenheid in een coöperatie

De plannen werden daarom iets aangepast. ‘Na uitgebreid brainstormen besloten we te beginnen met het project ZonZelf, het collectief inkopen van zonnepanelen. Een haalbaarder plan’, aldus De Bas. ‘We hebben stevig gediscussieerd over of we nu een stichting, een vereniging dan wel een coöperatie zouden worden. Als stichting kun je misschien sneller handelen, maar als je zoveel mogelijk mensen actief wil betrekken, dan is een coöperatie toch beter. Dan gaat het echt om “onze” energie!’

‘Vóór 2016 willen we met ZonZelf bij minimaal duizend leden panelen plaatsen en het lijkt erop dat ons dat gaat lukken. De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) heeft ons trouwens in de eerste fase goed geholpen met de communicatie. Ze hebben ons vooral het belang van “focus” geleerd: heel wat initiatieven zijn gesneuveld door te vage doelstellingen.’

Energieakkoord

‘Met het nieuwe Energieakkoord lijkt ons eerste plan, ZonWeide, trouwens alsnog gerealiseerd te worden! We zijn druk bezig met de voorbereidingen. Tot voor kort mochten particulieren de opgewekte elektriciteit alleen salderen als die van hun eigen dak kwam. Nu mogen ze ook op andere geschikte locaties panelen plaatsen en krijgen ze dan toch een forse korting van zo’n zeventig procent op de energiebelasting. Maar dat mag alleen binnen je zogenaamde postcoderoos: het eigen postcodegebied plus de aangrenzende postcodegebieden. Deze inperking komt van het ministerie van Financiën, dat geen “open-einderegeling” wilde. Zo voorkomt de overheid dat coöperaties te groot worden en landelijk deelnemers en afnemers gaan werven.’

‘Wij zijn momenteel druk bezig om met juristen de optimale constructie rond de ZonWeide te definiëren. Ook daar geldt: het klinkt eenvoudig, maar aan de achterkant moet echt nog het nodige geregeld worden. Gelukkig zijn wij niet de enige energiecoöperatie en ontstaat landelijk inmiddels heel wat kennis en ervaring. Ook onze oplossingen en best practices zullen wij graag met anderen delen!’

DOWNLOAD NU

BURGERCOÖPERATIES IN OPKOMST