Kracht in NL maakt doe-democratie zichtbaar

Actief netwerk van initiatieven

We leven in een tijd van bezuinigingen. Subsidies voor muziekschool, bibliotheek en sportaccommodatie vallen weg en er wordt fors bezuinigd op zorg en welzijn. Maar in plaats van bij de pakken neer te zitten, willen de oprichters van de coöperatie Kracht in NL samen met andere initiatieven werken aan een nieuw Nederland. Een maatschappij met andere samenwerkingsvormen voor zorg en welzijn, energie, scholing, wonen en werk, sport en recreatie en gemeenschap en veiligheid. Een samenleving met een ander samenspel tussen wat burgers, bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en de geld- en geefsector willen bereiken.

Kracht in NL is een actief netwerk van initiatieven van mensen, die de maatschappelijke en economische innovatie in Nederland willen versnellen. Dat doet Kracht in NL door mensen en organisaties samen te brengen, met elkaar te verbinden en – niet onbelangrijk – online en in cijfers de resultaten van de doe-democatie zichtbaar te maken. En door een nieuw samenspel te stimuleren tussen burgers, overheden en bedrijfsleven.

Zo moet Kracht in NL uiteindelijk het herkenbare en verbindende label worden voor maatschappelijke initiatiefnemers en sociale ondernemingen. Een samenleving waar burgers meer zeggenschap krijgen, initiatief tonen en het vooral samen doen. Waar de overheid zorgt voor de randvoorwaarden: meer zeggenschap voor burgers en innovatie. Het bedrijfsleven aandacht heeft voor sociaal-economische innovatie en maatschappelijk betrokken ondernemen. En een maatschappij waar kennisinstituten en onderwijs zorgen voor systeeminnovatie, nieuwe business- en waardemodellen en de geld- en geefsector voor nieuwe financiële arrangementen. Kortom, een samenleving waar nieuwe economieën ontstaan, met nieuwe organisatie- en financieringsvormen.   

Passie en lef
Maar deze doe-democratie bereik je alleen samen met anderen. Bestaande instituties kunnen maatschappelijke vraagstukken niet voldoende oplossen. ‘Initiatieven van onderop en buiten de gangbare organisatievormen kunnen vaak de juiste energie en creativiteit mobiliseren’, legt Kracht in NL-ambassadeur Hans Smits (CEO Havenbedrijf Rotterdam) uit. Kracht in NL wil daarom samen met en vanuit maatschappelijke initiatieven laten zien en ervaren wat er van bestaande instituties nodig is om zich opnieuw te verhouden tot die community’s en nieuwe organisatievormen. Netwerken en organisaties waarin mensen met lef en passie aan een gezamenlijke maatschappelijke opgave werken.

Economische waarde
De coöperatie Kracht in NL is officieel in 2013 gestart, maar het initiatief ontstond al twee jaar eerder op een zolderkamer van mensen die wilden laten zien dat Nederland een transitie doormaakt. Volgens de initiatiefnemers was dat nodig om meer bekendheid te geven aan alles wat er al in Nederland op het gebied van maatschappelijke en economische inno- vatie gebeurt. Zo bestonden er al websites die over sociaal ondernemen schreven, maar was er nog geen platform dat alle soorten burgerinitiatieven toont, van klein tot groot. Dus ook datgene wat soms diep verscholen in een wijk gebeurt. ‘Door die burgerinitiatieven ontstaan mooie pareltjes van onderop die, als je het slim aanpakt, samen een nieuwe topsector vormen’, aldus Silvia de Ronde Bresser, een van de initiatiefnemers. Kracht in NL biedt een podium om alle bestaande initiatieven direct of via partners zichtbaar te maken. Zo kunnen ze elkaar versterken en kun je ook gemakkelijker de meerwaarde van deze initiatieven voor Nederland aantonen. Een coöperatievorm doet daarbij het meeste recht aan het gezamenlijk vormgeven van een transitie naar een doe-democratie.

Kracht in NL richt zich op vier aandachtspunten: passie, samen doen, systeeminnovatie en waarden. De leden van de Kracht in NL-community zijn mensen die de wil, het lef en het talent hebben om het anders te doen en als zogenoemde ‘changemakers’ vanuit hun eigen kracht hun omgeving veranderen. Mensen die samenwerken door de grenzen van publiek, privaat en particulier heen, zodat ook sociale en economische verhoudingen gaan veranderen. Mensen die gaan voor systeeminnovatie: een andere rolverdeling met nieuwe geldstromen en organisatievormen als netwerken, coöperaties, wijkondernemingen en sociaal ondernemerschap. En mensen die zoeken naar nieuwe publieke waarden en niet alleen economische groei nastreven. Kracht in NLambassadeur Tex Gunning (CEO TNT) over dat laat ste: ‘Economische groei is een te beperkt concept. Het is nu tijd om het idee van economische welvaart in te ruilen voor het idee van de totale welvaart, die draait om fysieke, intellectuele, sociale en spirituele waardecreatie.’

Community en Campus
Op de website van Kracht in NL is duidelijk te zien wie tot de community behoren. Mensen en organisaties die lid worden kunnen een aandeel kopen, zodat Kracht in NL niet afhankelijk is van subsidies. Leden van de community laten via een aandeel in Kracht in NL hun betrokkenheid en vertrouwen zien in dit initiatief. Iedereen kan lid worden. Met het opgebrachte geld onderhoudt Kracht in NL de community en website en voert ze samen met partners activiteiten uit. Zo is er een Campus met powerspeakers en een Academie met trainingen voor persoonlijke ontwikkelingen, workshops met praktijkleren en masterclasses.

Kracht in NL biedt ook de infrastructuur die nodig is voor een zelfversterkend netwerk en er wordt gewerkt aan een sociale applicatie voor smartphone en tablet. Dat gebeurt in samenwerking met het Social Powerhouse, een netwerk voor en door sociaal ondernemers. Met deze applicatie kun je meteen zien wat er in een wijk bij jou in de buurt gebeurt en daarop inhaken, bijvoorbeeld als je een uur over hebt tussen twee afspraken in en wilt helpen bij een activiteit in de buurt. Je kunt elkaar à la Twitter volgen en initiatieven en events beoordelen, zoals op Instagram. En er is de Kracht-in-de-Provincietoer, waarbij Kracht in NL via een prachtige tentoonstelling initiatieven met amateurfotografen in beeld brengt. Kracht in NL doet daarbij onderzoek naar de waarde van initiatieven. Ook organiseert Kracht in NL regionale en lokale cafédebatten met de tentoonstelling als decor.

Maatschappelijke AEX
De maatschappelijke AEX is in ontwikkeling in samenwerking met onze partner Innovation Booster. Daarmee wordt volgens de initiatiefnemers de nieuwe topsector Kracht in NL zakelijker en transparanter. De maatschappelijke AEX brengt sociale initiatieven in kaart en waardeert deze op basis van toegevoegde welzijnswaarde en maatschappelijke, sociale waarde. Hiermee faciliteert Kracht in NL tevens een platform waar investerende partijen op een leuke manier kunnen doneren en volgen wat het effect en de maatschappelijke waarde van die investering is. Sociale ondernemingen krijgen zo meer inzicht in het sociale rendement van vergelijkbare initiatieven elders in het land. Deze data maken het mogelijk te kijken waar groeikansen liggen voor de sociale initiatieven. Uiteindelijk wil Kracht in NL zo laten zien hoeveel geld Nederland met deze initiatieven bespaart.

DOWNLOAD NU

BURGERCOÖPERATIES IN OPKOMST