Bellen met...Hans Verheijen

‘Niet blijven somberen, maar nieuwe uitdagingen zien’

Verheijen is voorzitter van De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Deze vereniging vertegenwoordigt 4000 dorps(huis)- belangenorganisaties. Zij ondersteunt burgerinitiatieven en wisselt ervaringen uit. Maar oefent ook invloed uit op beleid. Zo schakelt de LVKK tussen het dorp(shuis) en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hoe verhouden de LVKK en Kracht in NL zich tot elkaar?
‘De LVKK volgt Kracht in NL op afstand. We merken dat Kracht in NL zich vooral richt op de beroepsbeoefenaars, terwijl wij ons specifiek richten op de vrijwilligers in onze samenleving. We zitten dus op hetzelfde onderwerp, de doe-democratie, maar net in een ander spoor.’

Met welke problemen hebben dorpen te maken?
‘De LVKK richt zich op drie hoofdthema’s: krimp, vergrijzing en ontgroening. Daardoor treden allerlei veranderingen in de samenleving op. Denk aan de zorg: oudere bewoners willen graag langer in hun dorp blijven wonen. Maar vanwege krimp worden de zorgvoorzieningen juist van hen “weggeorganiseerd.” We werken nu aan een nieuw project, “In de Kern”, dat bijdraagt aan een oplossing, door onderlinge contacten tussen dorpsinitiatieven te leggen en de daaruit vergaarde kennis te bundelen en te ontsluiten, waarbij onder andere social media worden ingezet.

Wat is de kracht van kleine kernen?
‘Veel dorpen hebben al een lange traditie van maatschappelijk initiatief. In de meeste kleine kernen is de doe-democratie helemaal niet nieuw: het is een enorm oud principe, dat we al honderden jaren kennen. Misschien hebben dorpen daarom wel een andere, meer kansrijke, positie dan veel stadswijken. Er zijn genoeg succesverhalen: van winkels die als coöperatie worden ingericht, tot zwembaden die door het dorp worden gerund.’

Hoe stimuleert de LVKK de doe-democratie?
‘Op verschillende manieren. In september reikten we bijvoorbeeld de “dorpsvernieuwingsprijs” uit aan Zieuwent, een dorp waar bewoners tal van voorzieningen realiseerden, waaronder de herinrichting van het dorpsplein. Door goede voorbeelden te delen geven we een geweldige stimulans om de problemen in de eigen leefomgeving op te lossen. Om niet bij de pakken neer te blijven zitten, niet te blijven somberen, maar juist nieuwe energie te krijgen, nieuwe uitdagingen te zien, en ook te weten dat er een netwerk van vrijwilligers is dat je kan helpen. Dat is wat de LVKK is: een vrijwilligersnetwerk dat elkaar steunt in het sterker maken van het dorp.’

U bent ook burgemeester van Wijchen. Wat gebeurt daar? 
‘In onze gemeente hebben we vele initiatieven, één zou ik er uit willen lichten. Dorpsbewoners van Balgoij wilden extra woningbouw realiseren en gingen zelf aan de slag met een kleinschalig woningbouwproject. De gemeente Wijchen heeft het initiatief omarmd: niet door het plan over te nemen, maar door deskundigheid op het terrein van ruimtelijke ordening en milieu in te brengen. Het is pionieren omdat er weinig voorbeelden in Nederland zijn. Niet alleen leidt dit project bij welslagen tot een duurzame aanvulling op de woningvoorraad van het dorp, ook investeren we zo gezamenlijk in de kwaliteit van de openbare ruimte en de dorpse voorzieningen.’

Meer informatie: www.lvkk.nl

DOWNLOAD NU

BURGERCOÖPERATIES IN OPKOMST