WIJKONDERNEMINGEN

Het weblog tijdvoorsamen.nl maakt deel uit van een serie over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid. In dit blog staan wijkondernemingen centraal. Bewoners nemen daarbij zelf initiatief in hun woonomgeving en hebben het vervolgens ook voor het zeggen. Ze beheren hun eigen budgetten en streven naar financiële onafhankelijkheid. Eventuele winst zetten ze weer in voor de eigen buurt. Vaak hebben ze daarvoor bezit, overwegend in de vorm van (maatschappelijk) vastgoed. Met al hun activiteiten leveren ze een bijdrage aan de leefbaarheid van dorpen en wijken.